TŘEBAŘOV

Obecná pravidla

 • Respektujte adminy a moderátory!
 • Zákaz spamování a psaní extrémně krátkých příspěvků. Příspěvky typu „jj“, smajlík či jiné citoslovce a přitakávání budou smazány.
 • Uživatel by se měl zdržet jakýchkoliv OFF TOPIC příspěvků, které pouze znesnadní a znepřehlední diskutované téma. Moderátoři budou takové příspěvky mazat. Prosím važte každý příspěvek, který odesíláte.
 • Příspěvky typu „off- topic, vícenásobné příspěvky se stejným obsahem nebo příspěvky bez informační hodnoty“ mohou být moderátory/administrátory bez upozornění smazány. Proti zmíněnému není odvolání.
 • Flamewary jsou zakázány.
 • Uživatel by měl před tázáním se na řešení svého problému použít funkci a zkusit prohledat fórum, zda se podobný problém už neřešil. Příspěvky, které jsou již vyřešeny a uživatel je přesto ignoruje a zakládá podobné téma znovu, budou smazány.
 • Zákaz publikování názorů a informací porušujících zákony České Republiky.
 • Psaní/zobrazování pornografických materiálů, informací porušující autorská práva, názory vedoucí k hanobení rasy, národa nebo přesvědčení je přísně zakázáno!
 • Uživatel musí respektovat rozdělení fóra.
 • Dodržujte zásady slušného chování. Používání sprostých slov je zakázáno (včetně jejich překladu).
 • Spisovný jazyk není vyžadován, ale snažte se co nejvíce používat „srozumitelnou mluvu“.
 • Slovní napadání nebo uvádění nepravdivých informaci o ostatních uživatelích bude bráno jako porušení pravidel.
 • Zákaz psaní IP adres či odkazů na jiné servery.
 • Pokud citujete příspěvek někoho jiného ponechte napsán čas příspěvku a kdo ho napsal. Pokud citujete příspěvek delší jak 1000 znaků, můžete postupovat stejným způsobem nebo jej zkrátit na oněch 1000 znaků a méně.

Za porušování pravidel a etiky na tomto fóru bude uživateli zvednut “level varování“. Level varování má deset stupňů a po dosažení čísla 10 je uživatel automaticky suspendován a jeho nick se stává nepoužitelným. Pokud uživatel i poté bude porušovat pravidla, dostane ban.

© 2017 – 2022 UJOSOFT -bobobubo